Luxsolis UV-lamp

Luxsolis UV-lamp beperkt legionellagevaar en is zeer eenvoudig te integreren in de stofbeperkingssystemen van TraMat. Luxsolis UV-lamp elimineert de eventueel aanwezige legionellabacteriën met behulp van een UV-lamp, zodat het water niet vervuild hoeft te worden met ongezonde bacteriedodende middelen. De Luxsolis UV-lamp kan worden geleverd met UV-lampbewaking en levensduurbewaking.

Bescherming door UV-licht

Straling van UV-licht levert een optimale bescherming tegen het gevaar van infecties, zoals Legionella. UV-straling is een zeer bekende en natuurlijke methode om vloeistoffen te desinfecteren. Met het gebruik van UV-straling kan men het toevoegen van chloor aan het water achterwege laten. Luxsolis UV-lamp 400 kenmerkt zich door een buitengewoon hoog desinfectievermogen bij een compacte toestelgrootte en een laag energieverbruik.

Toepassing

Voor toepassing op TraMat producten is de Luxsolis UV-lamp geschikt voor het behandelen van schoon drinkwater. Luxsolis UV-lamp kan eenvoudig in het bestaande waternetwerk worden geïntegreerd. Het type Luxsolis UV-lamp 400 is geschikt voor een maximale waterdoorvoer van 400 liter per uur. De maximale waarde mag niet worden overschreden. Bij groter watervolumes kunt u ons raadplegen.

Voordelen

 • Additionele chemicaliën zijn niet nodig voor desinfectie.
 • Geur en smaak van het water wordt door de straling niet aangetast.
 • Vermindert algen- en parasietengroei in aquaria en zwembaden en elimineert het gevaar van infectie bij het gebruik van stofbeperkingssystemen op drinkwaterbasis, klimaatsystemen en airconditioners, desinfectie en TOC vermindering.
 • Puurwater behandeling met extreem hoge doses (Pharmacie).
 • UV desinfectie van de watercirculatie in glastuinbouw.
 • Vanwege de biologische methode is er geen milieuschade.
 • Desinfectie van chloorresistente bacteriën.
 • Zonder gevaar van over- of onderdosering.
 • De installatie neemt weinig ruimte in beslag.
 • Lage bedrijfskosten.
 • Eenvoudig in gebruik.
 • Modulaire opbouw (voor individuele toestellen).
Luxsolis UV-lamp

Werkingsprincipe

Micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en gist kunnen worden vernietigd of verwijderd door fysieke, biologische en chemische methodes. UVC is werkzaam door middel van een photolytisch effect waardoor de straling alle micro-organismen vernietigt of deactiveert zodat ze zich niet langer kunnen vermenigvuldigen.

Sommige micro-organismen kunnen zich herstellen door UVA te absorberen. In andere gevallen kan UVC (en ook UVA en UVB) een verbinding vormen waardoor de micro-organismen zich splitsen wat resulteert in de vorming van vrije radicalen.

 

Deze zijn meestal zeer instabiel en reageren samen waardoor een gas ontstaat. Voor desinfectie wordt dit effect veroorzaakt door golflengtes lager dan 320 mn waarbij een golflengte van 260 nm het optimale resultaat geeft. Het verschijnsel waarbij micro-organismen worden vernietigd of verminkt is onafhankelijk van de drager (vast of vloeibaar), Ph-waarde of temperatuur. Het belangrijkste om tot een reactie te komen is dat de straling het micro-organisme kan bereiken. Dit betekent dat een bacterie welke zich verbergt achter een andere bacterie of enig ander deeltje ontsnapt aan de straling. Anders dan andere technieken produceert UVC zeer zelden potentieel gevaarlijke bij producten.

Terwijl UVC gebruikt kan worden als exclusieve oplossing voor sommige toepassingen wordt het vaak gebruikt in combinatie met andere technieken.

Ultraviolette Straling

UV straling behoort tot de categorie van elektromagnetische straling. Andere welbekende voorbeelden uit deze categorie zijn röntgen, licht, radio en televisie straling. Het enige verschil tussen de genoemde soorten van elektromagnetische straling is de specifieke golflengte. De kortste golflengte behoort tot de kosmische en röntgen straling. Zichtbare straling is een zeer klein gebied. Een van hen is UV straling. Zichtbare en infrarode straling zijn voorbeelden van lange golflengtes in dit spectrum.

 

Ultraviolet is dat deel van elektromagnetische straling gebundeld door het lage deel van het visuele spectrum en het hoge deel van de röntgen straling. Het spectrum van UV straling is gedefinieerd tussen 100 en 400 nm (1 nm is 10-9 m) en is onzichtbaar voor het menselijk oog.

 

Volgens de IEC classificatie wordt het UV spectrum onderverdeeld in 3 bandbreedtes:

 • UVA (lange golf) van 315 nm tot 400 nm
 • UVB (midden golf) van 280 nm tot 315 nm
 • UVC (korte golf) van 100 nm tot 280 nm

 

Een sterk desinfecterend effect wordt gerealiseerd in de korte UVC golf. De UV straling, afgegeven door een bron, wordt uitgedrukt in Watt (W), en de stralingsintensiteit wordt uitgedrukt in Watts per vierkante meter (W/m²). Voor desinfectie is de dosis erg belangrijk. De dosis van de stralingsintensiteit vermenigvuldigt met de tijd (t) in seconden wordt uitgedrukt in Joules per vierkante meter (J/m²).

 

De resistentie van het effect van UV straling op micro organismen varieert aanzienlijk. Verder is de omgeving van een specifiek micro organisme van grote invloed op de stralingsdosis benodigd voor de vernietiging. Water bijvoorbeeld kan een deel van de effectieve straling opnemen afhankelijk van de concentratie van opgeloste stoffen. Opgeloste ferro zouten zijn welbekende stoffen die UV straling absorberen.

Waarom UV desinfectie?

Vandaag de dag is chlorineren de meest gebruikte methode van desinfectie. Een probleem van deze methode is het vrijkomen van Haloforms zoals bijvoorbeeld Chloroform. Deze substanties zijn verdacht in het veroorzaken van kanker. Als gevolg hiervan wordt reeds lang gezocht naar alternatieven voor het gebruik van chloor. Het gebruik van UV desinfectie levert geen toxische stoffen op, waardoor het milieu bespaart blijft. Het principe volgt de natuur. Zonnestraling met typische oxideren en bacteriologische werking is een belangrijke factor voor het reinigen van het milieu. Doses en effectiviteit van kunstmatige UVC straling is significant verbeterd in vergelijking met de straling afkomstig van de zon.

Oppervlakten desinfectie

Oppervlakte desinfectie vergt over het algemeen zeer intensieve, korte golf, ultraviolette straling. Derhalve dienen de UV lampen direct boven het oppervlak, welke infectievrij/ gedesinfecteerd dient te zijn, te worden geplaatst. Het succes van oppervlakte desinfectie hangt voor een groot deel af van de oppervlakteregelmatigheid van het te desinfecteren materiaal. Harde en/of korrelige materialen (zoals plastic, glas, metaal, karton, folie enz.) worden gedesinfecteerd of kiemvrij gehouden door middel van intensieve en directe straling.

 

Gebaseerd op onze UV toestellen ten behoeve van water desinfectie kunnen wij onze afnemers UV systemen ten behoeve van oppervlakte desinfectie aanbieden.

Lucht Desinfectie

Traditionele methoden van desinfectie van objecten zoals bijvoorbeeld in medische laboratoria verzuimen het desinfecteren van de lucht daar de micro-organismen vrij in de lucht zweven. UV-stralen zijn geschikt om lucht, verontreinigd met vrij zwevende micro-organismen te desinfecteren. De natuurlijke convectie van lucht verzekert behandeling met UVC van alle luchtlagen. Lucht desinfectie vermindert de aanwezigheid van bacteriën aanzienlijk. Zodoende is het bestemmingsgevaar door middel van verplaatsing via de lucht, wat een grote veroorzaker is van ziektes, geëlimineerd.

 

Gebaseerd op onze Luxsolis UV-lampsystemen ten behoeve van water desinfectie kunnen wij onze afnemers UV oplossingen ten behoeve van lucht desinfectie aanbieden.