Minicursussen

Bij TraMat merken we dat veel van onze klanten vragen hebben over uiteenlopende onderwerpen. Daarom hebben wij minicursussen ontwikkeld om u snel en eenvoudig te begeleiden bij het opdoen van relevante kennis.

  • Introductie in stof

    Deze minicursus geeft u uitleg over wat stof nu precies is. Hoe wordt stof ingedeeld? Wat zijn de wettelijke eisen met betrekking tot stof? Hoe kan je stof beperken? Met deze cursus worden deze vragen beknopt beantwoord.

    Volg de cursus Introductie in stof

  • Beperken van stofoverlast

    Bij veel industriële processen komt veel stof vrij. Dit geeft veel overlast en is schadelijk voor de gezondheid. Overheden stellen steeds meer en strengere eisen aan het beperken van stof. Deze minicursus legt uit hoe stofbeperking door middel van bevochtiging werkt.

    Volg de cursus Beperken van stofoverlast